Hoe behandel je een gebarsten nagel?

Voor letsels zoals een omgeklapte nagel of geplette vinger kan een spoedoperatie nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je moet handelen bij een gebarsten nagel.

Gebarsten nagel: de noodprocedure

Wanneer je voet geklemd raakt onder een deur of je te maken krijgt met een geplette vinger, moet je snel handelen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en de wond spoedig te behandelen. Steek je vinger of teen eerst onder koud water. Als je een omgeklapte nagel of gebarsten nagel hebt, mag je die niet volledig uittrekken. Als je de nagel volledig kwijt bent, werp je hem ook niet weg maar bewaar je hem in een verband. Ga ermee naar de spoeddienst, waar je verzorging krijgt en mogelijk geopereerd wordt.

Een gebarsten nagel goed behandelen

Als je een omgeklapte nagel uittrekt, is het kootje niet langer beschermd en bestaat het risico op ontsteking van het onderliggende bot en op een zeer trage genezing van de wond. De aangroei van een nieuwe nagel kan onesthetisch en pijnlijk zijn. Indien je de nagel bewaart, kan hij vervangen worden. Ook bij een gebarsten nagel, bijvoorbeeld aan een geplette vinger, kan de wond gehecht worden. Als je nagel uitgerukt is en je hem bewaart, kan men hem terugplaatsen. Daarvoor worden de beschadigde delen verwijderd, de weefsels zo nodig gehecht en de vorm van de nagel aangepast aan de nieuwe afmetingen. Met twee draadjes wordt de nagel gedurende een tiental dagen op zijn plaats gehouden.